EL Reglament

Reglament KIDS RUN La Riera de Gaià 2019

1 – Presentació

El pròxim dilluns 15 de desembre, arriba la 1ª edició de la cursa Kids Runs de La Riera de Gaià. Una cursa per a pares i fills, i una cursa per als més menuts on podran gaudir junt amb la família de l’esport i la sensació de ser un runner. 

El circuit serà a la zona del carrer del Vial de la Sèquia i tindrà diferents distàncies segons la cursa. 

La sortida i l’arribada serà la mateixa de les proves trails.

Cursa no competitiva sense classificacions.

Curses i hores de sortida:

Cada Cursa sortirà a una hora diferent:

  • Sortida Cursa 1 a les 11.30 hores 11 a 12 anys. Distància 2 Km al mateix vial.
  • Sortida Cursa 2 a les 11.45 hores de 8 a 10 anys. Distància 1 Km al mateix vial.
  • Sortida Cursa 3 a les 12.00 hores 5 a 7 anys sortida. Distància 500 metres al mateix vial.

En aquesta última cursa està autoritzat que puguin córrer junts pares i fills.

Només pel fet d’inscriure-s’hi, tots els participants rebran un regal commemoratiu.

Els inscrits disposaran d’una assegurança d’accidents.

2. – Inscripcions

Es podran fer inscripcions mitjançant els formularis de la web de la cursa.

Lliurament de dorsals:

Per recollir el dorsal, caldrà presentar l’autorització paterna

  • Dissabte 14 de desembre: Des de les 17.00 hores del matí fins a les 19:00 a L’Ajuntament de La Riera  
  • Diumenge 15 de desembre: Des de les 10:00 hores fins a les 11:30 al Parc de la plaça de l’Ajuntament a la zona d’arribada i sortida.
 

BASES DEL REGLAMENT:

1.- La cursa esta oberta a la participació de tothom que ho desitgin, segons les edats marcades en aquest reglament. Tots els que hi vulguin participar, hauran de presentar un permís patern o matern i lliurar-ho en el moment de recollir el dorsal.

2.- EL recorregut estarà degudament senyalitzat, tancat al transit de vehicles per Voluntaris de l’organització.

3.- Es obligatori portar col·locat el dorsal al pit i ben visible.

4.- El preu de la inscripció és de 2 euros. En aquest preu i està inclosa una assegurança d’accidents per cada participant.

5.- L’organització NO es fa responsable dels danys morals, materials o físics que puguin causar o causar-ne els participants i els espectadors durant la cursa. Els participants que hagin tramitat correctament la seva inscripció estaran coberts per una assegurança d’accidents, des del moment de l’inici de la prova fins a la finalització d’aquesta

7.- Les persones que hi participin permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, i també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. Així mateix, accepten també la possibilitat d’aparèixer en reportatges fotogràfics, que tindran, exclusivament, una finalitat informativa.

8.- El fet de fer la inscripció en aquesta competició IMPLICA la TOTAL acceptació aquest Reglament. Si no es diu el contrari les seves dades e imatges de la cursa podran ser utilitzats per l’organització i els seus Patrocinadors a fi d’enviar-los informació sobre les seves activitats i o productes segons estableix la legislació vigent.

PROTECCIÓ DE DADES
Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer propietat de Tretzesports amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció; tanmateix li podran ser enviades comunicacions informatives i comercials sobre productes, serveis i promocions de Tretzesports i/o d’entitats relacionades amb aquest esdeveniment, preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.
Drets: D’accés, rectificació i supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals.

DRETS D’IMATGE
1. Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.
2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.
3. El dret a la imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.
4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a TRETZESPORTS a la realització de fotografies i filmació de la seva participació en la cursa KIDS RUNS DE LA RIERA DE GAIÀ 2019, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la cursa KIDS RUNS DE LA RIERA DE GAIÀ 2019  en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents de les indicades.

5. Per l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com per revocar el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, podrà dirigir-se per escrit juntament amb una còpia del DNI a Tretzesports mitjançant el següent correu electrònic: info@cursalariera.cat

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA

Els participants, pels sol fet de tramitar la seva inscripció, accepten les normes de l’esdeveniment en la seva totalitat i es comprometen a respectar-les.

La Riera de Gaià, 15 de Novembre 2019

 

10 – Incidències. Contacte amb l’organització.