Vés al contingut

Avís legal

Informació general de la pàgina web de Cursa La Riera de Gaià

https://cursalarieragaia.cat/ té la seva seu a l’Ajuntament de La Riera de Gaià a la Plaça Major, 1 43762 La Riera de Gaià Tarragona (Tel. 977 655 000 i correu registre@rieradegaia.cat)

Adreça de contacte de la web: info@cursalarieragaia.cat

Des d’aquest lloc web, l’usuari pot informar-se i participar a la Cursa Trail de la Riera de Gaià.

1. Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions (d’ara endavant denominades “Avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que l’Ajuntament de La Riera de Gaià posen a disposició del públic en la present URL.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis de la mateixa, li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació expressa i plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen a aquest Avís legal.

2. Condicions d’Ús de la Web

L’Usuari, a l’acceptar les presents condicions, s’obliga expressament a:

Utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se a utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a aquest Avís Legal, la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. En especial, els usuaris i les usuàries han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.
No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el seu ús normal.

No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos.

No utilitzar qualsevol dels materials i informacions contingudes en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en el present Avís Legal, i que resultin contraries als drets i interessos de l’Ajuntament, els seus usuaris i / o tercers.

No reproduir o copiar, distribuir, transformar, modificar, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública dels Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

En conseqüència, l’Ajuntament de La Riera de Gaià es reserva el dret a excloure les usuàries i els usuaris que incompleixin les condicions d’accés i ús del lloc web sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d’evitar les activitats i les conductes descrites.

l’Ajuntament de La Riera de Gaià garanteix la veracitat, la integritat i l’actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la web cursalarieragaia.cat

A la pàgina web de la cursa de la Riera de Gaià només es publica:

  • Informació de la cursa
  • Tracks o recurreguts de les curses 
  • Resultats de les curses
  • Enllaçós a altres plataformes on és recull l’activitat estricta de la cursa.

No obstant l’Ajuntament de La Riera de Gaià no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumir cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web cursalarieragaia.cat

3. Indicacions sobre aspectes tècnics

L’Ajuntament de la Riera de Gaià  no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al nostre Organisme, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de L’Ajuntament de la Riera de Gaià.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

4. Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web cursalarieragaia.cat són de titularitat de l’Ajuntament de La Riera de Gaià. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

5. Protecció de dades de caràcter personal

L’Ajuntament de La Riera de Gaià realitza el tractament de les seves dades únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les seves competències d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial.

Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.

D’ acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran als fitxers que conformen la base de dades d’aquest Organisme, destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

En facilitar el vostre telèfon o adreça de correu electrònic, expressament consentiu la comunicació per aquests mitjans d’informació relacionada amb aquesta sol·licitud.

6.  Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’Organisme treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit l’Organisme es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

L’Organisme no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l’Organisme.